Podle poslední studie britských vědců lidé mající korpulentnější postavou mají výrazně méně pracovních stresů, což vede k jejich lepším výkonům. Dobu, kterou běžní zaměstnanci stráví rozčilovaní, jejich silnější kolegové věnují práci. Zjištění vědců také ukázalo, že i v osobním životě jsou tito lidé mnohem vyrovnanější a sebevědomější.

„Látka, která má na svědomí lepší duševní kondici se nazývá aeguan (odvozeno od latinského aeguabilis – vyrovnanost) a vzniká v případě, kdy nervové konečky jsou částečně obaleny svalovým tukem,“ prozradil vedoucí pracovník vědeckého týmu John Carvoll, který se zkoumáním obezity a jejího vlivu na lidský organismus věnuje přes 20 let.

S výzkumem souvisí také nedávné zjištění, že pouhých 95% 5% Britů, kteří spáchali v loňském roce sebevraždu, měli problémy s nadváhou. Podle Carvolla je to jeden jasných důkazů, který svědčí o zvýšené psychické labilitě podvyživených jedinců.

Tvorba webových stránek: Webklient