S netradiční motivací pro mladé a jejich účast u voleb přišel majitel soukromého pivovaru Bernard. Maturitním třídám, které dodají čestné prohlášení o tom, že se alespoň 85 procent plnoletých studentů půjde volit, daruje Stanislav Bernard bečku piva ze svého pivovaru. Na požádání dokonce i bečku nealkoholického piva, ale takový požadavek asi moc nehrozí … Akce platí pro prvních 250 tříd, které se do akce přihlásí.

Obdobně chce motivovat i vysokoškoláky. Prvních tisíc z nich, kteří písemně slíbí, že půjdou volit, dostane bednu s deseti lahváči Bernarda.

Celou akci zastřešuje na internetu web pojdtevolit.cz

Přesto, že je otázkou, do jaké míry je vhodné motivovat účast mladých u voleb právě pivem, jedná se o jednoznačně zajímavý přístup, který můžeme doporučit.

Tvorba webových stránek: Webklient