Pojďte se pustit do podnikání s rozumem. Je jedno jestli již podnikáte, nebo se jen chystáte firmu založit. Kromě radostí vás čekají i starosti. Snad nejvíce s administrativou. Té se nezbavíte, protože patří neodmyslitelně k podnikání. Můžete ji ale nechat na odborníky.

Málokterý začínající podnikatel, ať již jako OSVČ, ale především jako začínající firma, si na začátku svého podnikání uvědomuje, kolik času zabere administrativa. Mzdová agenda, personalistika, vedení účetnictví či daně. Dnes je navíc zcela běžné, že chceme podnikat nadnárodně. Málokterá česká firma nemá, či nepřemýšlí třeba nad slovenskou pobočkou. To se vám ale může stát, že nával administrativy je tak obrovský, že už se samotnému jádru svého podnikání nestíháte vůbec věnovat. Nejhůře na tom bývají lidí, kteří jsou schopni zorientovat se v podstatě ve všem. A tak si na sebe nechají i všechnu tuto administrativní práci. Nedělejte to! Už před zahájením podnikání přemýšlejte nad tím, komu odborné administrativní práce svěříte. Nemusí to však být výhradně vlastní zaměstnanci. Lepší je tyto služby outsourcovat u specializované firmy.

Administrativní zátěž firem je obrovská

Nejhůře jsou ta tom začínající firmy třeba do dvaceti zaměstnanců. Administrativa je již rozbujelá, přitom se často vedení firmy snaží ještě pořád zvládnout veškerou administrativu svépomocí. Tohle však může v součtu znamenat věnovat se jí třeba jeden týden v měsíci, což firmu zpomaluje v rozvoji. Největší zátěží bývá mzdová agenda.

Svěřte práci specialistům. Najdete je v MXB

Přes 27 let pomáhá MXB podnikatelům a firmám, od těch nejmenších po nadnárodní, zvládat veškerou firemní administrativu. Společnost se specializuje na mzdovou agendu, vedení účetnictví plátce DPH, daňové poradenství a daňovou optimalizaci i ekonomické poradenství. Pomůže vám, ať již podnikáte v České republice nebo na Slovensku. Má též zkušenosti s expanzí podnikatelů na prodejní kanál Amazon. Postará se i o zpracování Intrastatu. V jedné spolupracující firmě tak najdete partnera pro mnoho oblastí vašeho podnikání, i pro e-commerce, bez které se dnes neobejde nikdo.

Tvorba webových stránek: Webklient